Det är trots allt känslan som drar

Det kan låta konstigt, men alla mål vi har som rör detta liv, finns där för att vi tror att när de är uppnådda kommer vi att känna oss... ja, en individuellt önskad känsla. "När jag bara har gått ner 5kg...", "När jag bara...", ja vad är det som väntar där bortom horisonten?

Det är en känsla vi saknar som vi är ute efter. Levande? Fri? Uppskattad? Glad? Avslappnad?

Egentligen kan dessa känslor vara oberoende av att vi uppnått något särskilt mål och när man jobbar med målsättning är det viktigt att lägga lika mycket vikt på planering och målet som det är att lägga vikt på idag. Nu. Hur kan du ta en del av det du strävar mot att bli en del av din dag idag?

Det finns olika sätt. Idag handlar det om känslan. Ibland vet man kanske inte vilken känsla det handlar om. Du kan komma åt den genom att visualisera. Föreställ dig att du redan uppnått det du strävar efter, det du valt som ditt mål. Det kräver en stund, en del fokus och kanske lite hjälp av någon utomstående som ställer rätta frågorna för att du ska komma åt visionen, men prova gärna själv. Vilka känslor känner du när du visualiserar att du uppnått målet? Skriv ner dem.

Nu, vilka små förändringar skulle du kunna göra i din nuvarande livssituation för att ta in mer av känslorna du saknar? (något att ta bort, lägga till eller justera?)

Vilka av dessa förändringar skulle göra störst skillnad? Vilken är lättast? Finns det några förändringar som kräver att andra människor ändras eller att göra något? Isåfall; hur kan du ta ansvar för att förändra tillvaron utan att kräva att någon annan förändras?

Vilka element av ditt långsiktiga mål kan du uppleva nu - där du är idag? (om du till exempel drömmer om att skriva en bok - kan du blockera en halvtimme i veckan att skriva på din bok? Varför vänta?)

Lista 3-5 förändringar du kan göra nu direkt som för dig "upp på bron" till ditt mål. Upp på bron innebär att du tagit första steget och faktiskt är på väg mot ditt mål. Och eftersom du redan är på väg, har du något att fira idag.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK