Return to site

(3) Ego och identitet

· glädje

Ett känsligt ämne idag. Vem är du? Vilka mönster har du byggt upp kring vem du är - undermedvetet, grundat på filmer och människoliv du sett fram tills nu? Grundat på vad du hört andra säga om sina egna liv och om hur du blivit bemött?

Smärta är en farlig men inte ovanlig identitet

En vanlig anledning till att många människor undviker förändring, även om det skulle förbättra deras liv, är för att områdena som skulle behöva förändring är sammanbundna med deras identitet. Om identiteten är lidelsefull brukar den vara extra hårt bunden. Människor fäster sig vid sin smärta. Den blir en del av deras livshistoria: vad som gick fel, vad som har gjorts mot dem, hur de har blivit sårade - till den grad att dessa händelser blir grunden till vem de är.

Om du hatar ditt jobb och samtidigt har en invävd uppfattning att du är någon som alltid är missnöjd med sin arbetssituation så kommer du få svårt att hitta ett annat jobb, som du skulle kunna trivas mer med. Om du blir illa behandlad av någon som står dig nära och din invävda självuppfattning är att du är någon som alltid är ett offer, så blir det väldigt svårt för dig att vare sig förbättra den nuvarande relationen eller lämna den. Du måste först ge upp självuppfattningen att du är ett offer.

Reflektera och skriv

På vilka sätt uppfattar du ett problem som en del av din identitet?

Pratar du mycket om det?

Får du uppmärksamhet på grund av det?

Ger det dig en känsla av mening?

Du är inte...

- vad du gjort 

- ditt förflutna

- vad du har

- dina problem

- vad andra tror, tycker och tänker om dig

Identiteter som förstör

Om du upplever att dina problem, smärta, eller något du är missnöjd med är en del av vem du är, fråga dig själv; "är det här den person jag vill vara?"

Upplever du att sjukdom, offerroll eller fattigdom är en del av din identitet? Vilken?

Vilken positiv identitet kan du byta ut den till?

Identiteter som lyfter och ger grundläggande glädje

"Jag är... tacksam/engagerad/förlåtande/meningsfull"

Hur kan du styra din identitet mot dessa egenskaper?

Artikeln ovan baseras på lektioner och anteckningar i utbildningen 'Happiness coach' som jag gick hos 'Transformation academy'.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK