• Försvaga inte ditt ljus, oavsett om andra tycker att du lyser för starkt

 • ’Avtryck’ är nästa coach- och community program

  Lanseras i januari

  Tillägnat mina systrar

   

  Vad födde idén till kommande program?

  I rådande hårda klimat, har den muslimska kvinnan målats upp som en förödmjukande stereotyp alldeles för länge, i allt från propagandafilmer, till forum, till inpå var och ens lokala omgivning. Till den grad att många fått en känsla av hopplöshet, en vilja att antingen sjunka under jorden eller att sudda ut sin egen identitet helt eller bli någon hon inte är och föra sig med ord som inte är hennes. Nu vänder jag mig till dig syster, och inte med syftet att du ska förklara din existens för någon. Det räcker med det nu. Utan tvärtom; lämna den där geggan nu, hitta tillbaka till din egen kreativitet och bara köra ditt race.

   

  Det är dags att accelerera i glädje

  Jag är kvinna, jag är muslim. Du är inte som jag och jag är inte som du, oavsett om du känner dig som målgruppen eller inte. Det jag kan bidra med i detta nya program är kraftfulla verktyg från life coaching, som hjälper dig gå tillbaka till dig själv, blicka inåt, få klarhet i vad som är viktigt för dig inom dina olika områden i livet, och sen accelerera där och få verktyg att handskas med energitjuvar som kan dyka upp inom dessa olika områden.

   

  Med den grunden skulle programmet kunna vara för vem som helst, men jag har valt att denna gång skapa detta utrymme och denna energikälla för just muslimska kvinnor, inte minst för att jag vill ha friheten att nämna det sunda levnadssätt som vår religion egentligen bottnar i.

   

  Varför namnet Avtryck?

  Varje människa bär på en unik kreativitet och har ett positivt avtryck att bidra med till vår värld. Den grunden vilar hela programmet på, så det passar väl bra? 

  All Posts
  ×